Well-being zaměstnanců - klíč k úspěšnému businessu

Nov 11, 2019

Starat se o vaše lidi znamená starat se o váš business. Když jsou lidé zdraví, respektování a někdo se o ně zajímá, má to za výsledek větší produktivitu, zapojenost, inovaci a spokojenost zákazníků. Proč je spokojenost zaměstnanců tak důležitá? Měli by lídři převzít zodpovědnost za zdraví lidí v jejich týmu?

Jak well-being ovlivňuje vaši práci?

Well-being zaměstnanců je klíčem k úspěšnému businessu. Pokud společnost chce, aby jednotlivci i týmy dosahovali nejlepších možných výsledků, musí se jejich lidé cítit skvěle. Můžeme očekávat, že společnosti začnou investovat do programů na well-being?

Podle zprávy společnosti Deloitte 84% zaměstnanců trpí symptomy špatného duševního zdraví, kde práce hraje svou roli. Co to znamená pro zaměstnavatele? To znamená, že zaměstnanci nedosahují nejlepší možné výsledky, nebo si dokonce potřebují vzít volno.

Zatím neexistuje mnoho výzkumů o návratnosti investic plynoucí z programů well-being, ale například finanční report společnosti SAP indikuje, že 1% nárůst v indexu určujícím zdraví a kulturu zaměstnanců (BHCI - business health culture index) ovlivnil jejich provozní zisk mezi €90 a €100 miliony. Velké společnosti jako jsou Google, Apple, Nike a Aetna berou well-being zaměstnanců vážně. Všechny investují do různých mindfulness programů.

Aetna výzkum ukázal, že čtvrtina jejich zaměstnanců se zúčastnila nějakého mindfulness programu. Ti, kteří se zúčastnili, reportovali:

  • 28% snížení úrovně stresu.

  • 20% zlepšení kvality spánku.

  • 19% snížení bolesti, která souvisí s jejich povoláním. 

Také se v práci stali více efektivnější a byli v průměru o 62 minut týdně produktivnější.

Zaměstnanecké výhody zaměřené na zdraví by měly jít mnohem dál, než je volná vstupenka do fitka.

Pracovní stres, deprese nebo úzkost

V posledních letech lidé častěji přicházejí s problémy týkajícími se stresu, deprese nebo úzkosti. V roce 2017 bylo v UK reportováno 15.4 zameškaných pracovních dní následkem těchto problémů.

 Dlouhodobý stres a deprese velmi často vedou k syndromu vyhoření. Nové studie společnosti Gallup ukazují, že ze 7.500 zaměstnanců pracujících na plný úvazek 23% zaměstnanců mělo pocit, že velmi často trpí syndromem vyhoření, 44% reportovalo, že občas trpí syndromem vyhoření.

Duševní zdraví je stále velkým tabu. Lidé se bojí diskutovat o tomto problému se svými přímými nadřízenými ze strachu, že budou vypadat slabí, nekompetentní, nebo se stanou centrem nechtěné pozornosti kolegů. Manažeři se necítí komfortně diskutovat toto téma díky nedostatečným znalostem a zkušenostem.

Je velmi důležité zaměřit se na rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem. Přepracovaní a vystresovaní zaměstnanci dělají chyby. Kolik času stráví tito lidé opravováním svých chyb? Pro některé lidi udělat chybu může mít fatální následky. I když máte práci, která zahrnuje jen “sezení u počítače” a dojíždění do práce, neznamená to, že s tím není spjaté žádné riziko. Představte si pravidelné dlouhé přesčasy, denní dojíždění autem alespoň 1 hodinu jedním směrem. Jak soustředění jste na cestě domů?

Skvělí lídři se zajímají o zdraví svých týmů

Nejlepší společnosti se snaží poskytovat takové prostředí a kulturu, které podporují soukromý život, well-being a sociální život zaměstnanců. Je to právě kultura v dané společnosti, která pečuje, nebo poškozuje zdraví jejich lidí.

Delloite reportoval, že 76% přímých nadřízených věří, že well-being zaměstnance je jen výlučnou zodpovědností zaměstnance. Já osobně věřím, že uvidíme čím dál více manažerů, kteří se stanou vzorem vyváženého životního stylu. Budou vést lidi ve svém týmu tímto směrem.

Skvělý lídr bude dbát o svoje zdraví a zdraví svého týmu. Toto je zásadní pro efektivitu a vysokou výkonnost týmu. Je důležité vzdělat lídry v tom, co znamená příkladné vedení lidí:

  • Vliv zdraví a well-being zaměstnanců na výsledky firmy. 

  • Jak povzbudit svůj tým, aby měl rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

  • Jak vytvářet prostředí, kde se zaměstnanci nebojí diskutovat o zdraví, angažovanosti,  pocitu naplnění a štěstí v práci. 

  • Pochopit širší definici zdraví a well-being, zahrnující uspokojení v práci a její smysl.

  • Rozpoznat, jak zdravé chování souvisí s principy vedení lidí, podporovat různé zaměstnanecké programy.

  • Duševní zdraví týmů.

Staňte se vzorem pro well-being

V blízké budoucnosti začne stále více společností (dokonce i malých a středně velkých) implementovat různé programy na well-being a bude podporovat vyvážený životní styl svých zaměstnanců. Díky tomu se bude měnit i myšlení zaměstnanců - kde dříve viděli problémy, začnou vidět příležitosti. Budou se cítit součástí firmy. Zaměstnanec, který je zdravý, cítí se součástí a ví, že je o něj postaráno, pomůže posunout společnost na další úroveň. 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.